Santa Clara Lions Youth Football & Cheer
Santa Clara Lions receive the City of Santa Clara Proclamation-see below.....2016 Season Awards Day, Sunday March 5th, 1:00pm till 3:30pm, at the Santa Clara Youth Activity Center (YAK)
                                             


VISITORS

Content copyright 2013. SCLIONSFOOTBALL.ORG. All rights reserved.